Tre tre-systemet införs i Ljusnarsberg

Ljusnarsbergs kommun satsar en miljon kronor för att vårdpersonal ska få prova på tre tre-systemet, det vill säga att arbeta tre dagar och vara lediga tre dagar i ett rullande schema.
Försöket innebär både att det behövs mer personal och att sjukhemmet i Kopparberg kan ta emot fler patienter, det säger Eva-Leena Johansson, som är socialdemokratiskt kommunalråd i Ljusnarsberg. Det är personalens önskemål att få arbeta enligt tre tre-systemet, och kommunstyrelsen har beslutat att bevilja en miljon kronor till försöket. Socialchefen hade egentligen önskat tre miljoner kronor till schemaändringen.