Bra samarbete mellan polis och socialtjänst

Socialjouren i Örebro kommun har flyttat in i polishuset, för att underlätta samarbetet mellan polisen och socialtjänsten.
Tanken är att ärenden inte ska behöva bli liggande i lika stor utsträckning som tidigare, när alla kommundelar försvårade för polisen att överlämna ärenden till socialtjänsten. De första utvärderingarna visar att både polisen och socialtjänsten är nöjda med resultatet av flytten.