Läckande oljecisterner tickande miljöbomb

Det finns trettiotusen oljecisterner i Örebro län, och trots tvingande miljölagstiftning är det ytterst få av dem som är besiktigade.
Många av oljepannorna i villor, på företag och på gårdar runt om i Örebro län är rostiga och riskerar att börja läcka säger Ragn Sells länssektionschef Nils Holmberg, som ser rostiga oljecisterner som en tickande miljöbomb. Det är kommunernas miljökontor som ansvarar för tillsynen, men inspektionerna utförs av privata företag, som Ragn Sells.