Störande grannar vanligt i Örebro län

Inom Hyresgästföreningen Region Mitt där bland annat Örebro län ingår är störningar från grannar det vanligaste skälet till att medlemmar vänder sig till Hyresgästföreningen för att få hjälp. Strax efter följer ärenden om brister i lägenheter och krav på sänkt hyra på grund av såna brister.
I hela landet är de vanligaste ärendena brister i lägenheten, vräkningar, störningar och ersättningskrav från hyresvärdar efter att hyresgästen flyttat ut.