Vägar behöver rustas

Många av de stora vägarna i eller omkring Örebro län måste snabbt renoveras och byggas ut. Det tycker Svenska vägföreningen som i dag ordnar en konferens i Örebro för att sätta press på beslutsfattarna inför regeringens beslut i höst om vilka vägar som staten ska satsa på fram till år 2015.
Förutom E18 mellan Örebro och Karlstad tycker Vägföreningen att det framför allt är Riksväg 50 och E20 söder om Örebro län som behöver rustas upp. Om de här vägarna byggs ut står Örebro inför ett jättelyft som transport- och logistikcentrum spår Svenska Vägföreningen.