Svårt för invandare att få jobb i Örebro län

Människor med utländs bakgrund men som bor i Örebro län har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden. Det visar en rapport från länsstyrelsen. Vissa invandrare möter större svårigheter än andra. Men språkkunkaper som ofta lyfts fram som en brist är bara en del av förklaringen.
Varifrån en person kommer har stor betydelse för möjligheten att få jobb och upp nå välstånd i det nya landet. Däremot har utbildningsnivån mindre betydelse. Hög utbildning ger betydligt sämre utdelning för invandrare än för infödda svenskar, enligt länsstyrelsens rapport.