länet

Vårdstrejk i länet

Klockan tolv på måndagen bröt vårdstrejken ut även i Örebro län. 250 medlemmar i Vårdförbundet la ned sina jobb. Adolfsberg vårdcentral är en av två vårdcentraler i länet som drabbas av konflikten.

När klockan slog 12 samlades alla som var uttagna i strejk utanför entrén på Adolfsbergs Vårdcentral. Det var barnmorskor, sjuksköterskor och biomedicinska analytiker.

Eva-Britt Jansson som är verksamhetschef och läkare på vårdcentralen säger att vårdcentralen måste ha personal som är kvar. Barnavårdcentralen och sjukgymnastiken är öppen.
- Folk i omgivningen måste kunna få droppa in när de har behov av akut läkarvård. Vi måste finnas här.

Vårdförbundets strejk är nu inne på sin tredje vecka. På måndagen togs totalt drygt 4300 medlemmar ut i strejk. Det innebär att det strejkar drygt 7 000 medlemmar i Vårdförbundet.

Än så länge tycks det som om parterna, alltså Vårdförbundet och motparten Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) står rätt långt ifrån varandra. Men på tisdagen kommmer förhandlingarna att återupptas.