Landstinget i nytt samarbete

Landstinget i Örebro län kan i fortsättningen komma att köpa förbrukningsvaror ihop med fem andra landsting. Förhoppningen är att det skulle kunna spara fem miljoner kronor om året åt landstinget.
Politikerna i landstingsstyrelsen väntas på tisdag ge klartecken till ett nytt sätt för landstinget att köpa in förbrukningsartiklar. Sedan några år tillbaka finns ett samarbete mellan landstingen i Uppland, Dalarna och Västmanland som kallas Treklövern. Det är Treklövern som Örebro läns landsting nu är på väg in i tillsammans med landstingen i Sörmland och Värmland. Det brådskar lite eftersom Örebro läns landstings avtal med den nuvarande leverantören går ut under nästa år. Förhoppningen är förstås att spara pengar. Kostnader för förbrukningsvaror med 10 procent genom att gå in i samarbetet och alltså spara fem miljoner kronor om året.