Åklagarbesparingen

"Rättssäkerheten är i fara"

Besparingar inom Åklagarmyndigheten gör att rättssäkerheten är i fara och att allmänhetens förtroende för rättsväsendet minskar. Det säger chefsåklagare Gunnar Brodin i Örebro, efter att det kom nya besparingsdirektiv förra veckan.

Ingen inom Åklagarmyndigheten får jobba övertid och ingen ny personal får anställas, inte ens för de som slutar.
Det här gör att rättskedjan sviktar menar Gunnar Brodin. Eftersom det till exempel samtidigt blir fler poliser och fler brott anmäls.
Högarna växer då hos åklagarna som inte hinner med vardagsbrotten och mängdbrotten, det är mycket allvarligt, säger Gunnar Brodin.