Vårdstrejken

Vårdköerna kommer växa igen

Vårdstrejken är nu inne på sin andra dag. Ju längre strejken håller på desto sämre det blir för sjukvården och de patienter som nu tvingas avstå från undersökningar och operationer. Det menar biträdande sjukvårdsdirektören Pia Öijen.

Biträdande sjukvårdsdirektören Pia Öijen är bekymrad för två saker. Dels för hur det blir i sommar och dels för hur vårdköerna ochvårdgarantin påverkas av strejken. För att strejken ger effekter på köerna är givet säger hon.
- Vi har jobbat på tillgängligheten men där får vi nu försämrat igen, tyvärr, säger hon.
Kön till exempelvis operationer blir alltså längre igen, och på grund av strejken tvingas sjukvården prioritera ännu hårdare.
De som är akut sjuka ska inte drabbas, inte heller de som har sjukdomar som kan ge men för livet om vården dröjer. Och i dag kan inte Pia Öijen eller någon annan säga hur länge operationerna skjuts på framtiden för det beror förstås på hur länge strejken håller på. 
Dessvärre kommer strejken illa i tid för traditionen är att sjukvården sommartid bemannas med så få som möjligt så köerna lär växa till sig ordentligt.