Karlskoga

Badhusfrågan skjuts upp

Det är just nu en öppen fråga var Karlskogas nya badhus kommer att hamna. I måndags skulle kommunstyrelsen tagit ställning till förslaget från kommunens tjänstemän om att bygga det vid Katrinedal, något som socialdemokraterna redan tagit ställning för, men ärendet skjuts nu upp till sammanträdet i juni istället.

Kommunstyrelsens ordförande, socialdemokraten Bengt Johansson säger att det är för att vänta in de samtal som förs mellan olika partier om badhusets placering.
- Jag vet inte var det här slutar, säger Bengt Johansson.