Örebro

Universitet slarvar med bisysslor

Landets högskolor och universitet slarvar med kontrollen av lärarnas bisysslor. Men Örebro universitet är ett av få undantag. Det visar Riksrevisionens granskning.

Riksdagen har understrukit att högskolornas och universitetens ledningar har ansvar att se till att högskolelärarnas sidouppdrag sköts så att de inte skadar verksamheten.
Trots det är det endast ett fåtal högskolor och universitet som har kontroll och system för redovisning av andra uppdrag som lärarna har.
På Örebro universitet ställs krav på lärarna att redovisa och det finns riktlinjer för hur ärendena ska hanteras. Här görs också stickprov, enligt Riksrevisionen.