Kumla

Barn som blir vittnen får ofta skuldkänslor

Den misstänkta misshandeln av en 13-årig pojke i Kumla berör inte bara brottsoffret, några andra barn, så unga som 11 år blev också vittnen till delar av händelseförloppet. Att bli vittne till våld skapar ofta skarka skuldkänslor hos barn säger Göran Harnesk som är generalsekreterare för BRIS.

Göran Harnesk säger att barnen tar på sig ansvaret för att man inte ingrep, trots att det inte gick att göra något.
-Man var där och gjorde ingenting och ingrep inte. Och den största önskan man har är att få detta ogjort. 
Göran Harnesk säger att barn verkligen har ett stort behov av att prata med någon vuxen som förstår och som kan förklara att det här är inte barnets fel. Det somhar skett är inte någonting som varken barnet som blir vittne till eller offret ska behöva ta ansavr för.

Barnen i Kumla har fått hjälp med krisbearbetning men det kan finnas behov av att ta upp händelserna igen, kanske ett långt tag efter.

De ungdomar som misstänks för den grova misshandeln av en 13-åring i Kumla var kända av kommunen sedan tidigare.

Kommunalrådet Dan-Åke Moberg tycker att vuxna borde ha satt mer gränser tidigare. Även om inget tydde på att något så allvarligt som det som de tre tonåringarna åtalats för skulle inträffa.
- Det var ju inte alls på den här nivån att gå och sparka på människor, utan det var mest att gå omkring och vara tuffa och otrevliga. Någon utav dem hade bråkat med någon lärare vid något tillfälle och ingen ingrep. Vi kanske är för flata.

Dan-Åke Moberg anser att vuxna måste säga ifrån. Att ungdomarna måste få känna att det är fel när man gör något dumt.
-Men då säger alla att, nej, nej, vi får inte ta tag i dem och vi får inte röra dem. Jag menar inte att man ska slå ungdomar men om det är så att de börjar slå på en lärare så bör man nog ta tag i dem och säga att det här är fel.