Irakbilder skrämmer flyktingar

Bilderna från krigets Irak väcker obehagliga minnen till liv hos de tusentals flyktingar som flytt från krigsdrabbade länder. På kris- och traumaenheten för flyktingar i Örebro jobbar psykologen Christer Lallerstedt - och hans patienter har tagit mycket illa vid sig av bilderna från kriget som invaderar vardagsrummet på bästa sändningstid. Enligt Lallerstedt har många av hans patienter de senaste dagarna följt krigsutvecklingen via TV dygnet runt.