Småkommuner kräver stopp för markundersökning

Sveriges småkommuner kräver nu genom Askersunds kommunalråd Bo Trygg att de ska få rätt att stoppa markundersökningar inför uranbrytning.

Frågan är högaktuell i Örebro län där ett företag trots protester från flera kommuner fått rätt att undersöka marken.

Först när det blir tal om brytning har kommunen ett veto i dag, men det räcker inte tycker Sveriges småkommuner i ett gemensamt utspel i tidningen Dagens Samhälle.