Kd vill ha fler pappagrupper

Kristdemokraterna i länet vill ha fler pappagrupper för blivande och nyblivna pappor. I en motion föreslår nu partiet att landstinget undersöker förutsättningarna för att införa pappagrupper i hela länet.

Målet med pappagrupper tycker partiet ska vara att bland annat få bättre fungerande familjer och visa på pappornas betydelse i omsorgen om sina barn.

Kristdemokraterna vill också att landstinget överväger att byta namn på sina Mödravårdscentraler.