kumla

Ska införa servicetjänster för de över 75

Kumla kommun ska införa så kallade servicetjänster för personer från 75 år. Det blir en typ av fixartjänst där man kan få hjälp med olika göromål i hemmet.

Vad det ska kosta är ännu inte klart, det ska beslutas under året. Det säger socialdemokraten Annika Eriksson efter att kommunstyrelsen i Kumla sagt ja till de motioner som kommit in i ärendet.

Servicetjänsterna ska bland annat samordnas med den nuvarande väntjänsten och man hoppas att det kan komma i gång redan i år.