länet

Ska ta pulsen på kommunernas klimatarbete

Länsstyrelsen med avgående landshövdingen Sören Gunnarsson i spetsen ska nu resa runt till alla länets kommuner för att ta pulsen på kommunernas klimatarbete.

- Vi ska lyssna på kommunerna och ta till oss problem och möjligheter, säger landshövding Sören Gunnarsson.

Tidigare i våras blev bland andra länsstyrelsen och länets kommuner överens om att upprätta ett så kallat klimatprotokoll där viktiga insatser kan läggas in och sedan följas upp.

Diskussioner om hur arbetet ska organiseras pågår nu. Det första besöket på det som kallas klimatresan gör länsstyrelsen på fredag i Ljusnarsberg.