karlskoga

Försöker få ut provsvar om gifttomt

Karlskoga kommun vänder sig nu till Kammarrätten för att försöka få ut de provsvar som visar att miljögiftet PCB finns på Sagabiotomten i Karlskoga.

Miljöåklagare Helena Eckerot-Flodin har vägrat att lämna ut provsvaren eftersom de ingår i en polisutredning mot markägaren och därför omfattas av förundersökningssekretess.

Kommunen har bara kunnat få muntliga besked om provsvaren och tycker inte det räcker för att kunna tvinga markägaren att sanera. Att ta egna prover skulle kosta kommunen uppskattningsvis 40 000 kronor.