Östernärke

Nya protester mot provborrningar

Svenska Skifferoljeaktiebolaget vill nu börja sina provborrningar efter mineraler hos ett hundratal markägare i Östernärke. Protesterna var starka redan när företaget fick ett allmänt undersökningstillstånd för några år sedan och i bygden är många fortfarande kritiska.

På ett möte i Asker i måndags kväll träffades över 50 markägare och en av dem, Torbjörn Malmgren, säger att han räknar med att alla kommer göra som han och protestera mot företagets arbetsplan.
Något som nätverket Freda skiffern uppmanar dem att göra och också hjälper till att göra.
Om företaget och markägarna inte kommer överens är det i sista hand myndigheten Bergsstaten som avgör hur provborrningarna ska få göras.