Inget hindrar Kvalita ta över Lekebergs vc

Landstingets beslut att låta företaget Kvalita ta över driften av Lekebergs vårdcentral ligger fast. I början av mars meddelade landstinget att Kvalitas anbud bedömdes vara det bästa som kommit in.
Nu har tiden för att begära en så kallad överprövning av det beslutet gått ut, men ingen har begärt att en sådan skulle göras. Det slutliga avtalet mellan landstinget och Kvalita är inte färdigt än, men väntas bli klart inom kort.