Välkomnar provborrningen i Östernärke

Det finns markägare som är beredda att låta Svenska Skifferoljeaktiebolaget provborra i Östernärke. Många markägare som nu protesterar mot företagets planer men den pensionerade lantbrukaren Björn von Roth har accepterat företagets plan för provborrningar på hans marker

- De har sin lagliga rätt att provborra, säger Björn von Roth som tycker att diskussionen om skiffern i Östernärke behöver breddas.