Söker stöd för läkarutbildningen

Under fredagen har Örebro universitet bjudit in alla länets riksdagsledamöter för att diskutera den läkarutbildning, som Örebro universitet vill starta.

För en månad sedan fick universitetet avslag på sin ansökan av Högskoleverket eftersom att verket ansåg att Örebro universitet inte skulle kunna genomföra en läkarutbildning med de pedagogiska resurser och metoder som finns i dag på universitetet. Dessutom bedömdes basvetenskapsdelen vara för svag.

Under fredagens möte kommer politikerna och universitetets tillträdande rektor Jens Schollin diskutera Högskoleverkets beslut, och tillsammans försöka komma fram till lösningar för att få hit en läkarutbildning framöver.