Vin och ostmässa ställs in?

Vin och ostmässan på slottet i Örebro har inte fått något tillstånd att servera alkohol. Därmed är hela mässan i fara. Örebro kommuns tillståndsutskott kräver att mässarrrangören ska genomgå ett prov på sina kunskaper i alkohollagstiftningen för att tillstånd skall ges. Mässan har genomförts sju gånger tidigare med samma arrangör.