Fem landsting vill gå ihop

Ännu ett steg mot att Örebro län ska bli en del av en storregion togs vid ett möte i veckan när de ledande politikerna för fem landsting meddelade att de nu är beredda att inleda diskussioner om att bilda en gemensam region.

Det är förutom landstinget i Örebro län även landstingen i Värmland, Dalarna, Uppsala län och Gävleborg.

Marie-Louise Forsberg Fransson socialdemokratisk ordförande för landstingsstyrelsen i Örebro län, säger att hon är mycket glad över att landstingen kommit så här långt.

Det här är en viktig utveckling för tillväxten i Örebroregionen, men också för att säkra god vård och omsorg i länet, tycker Marie-Louise Forsberg Fransson som också hoppas att Västmanland och Sörmland ska ansluta sig till den framtida region hon hoppas blir verklighet.