Värsta olyckan på 40 år

Det är tätt mellan cyklisterna i ett motionslopp och lätt hänt att några cyklar krokar i varandra.

Det säger Lars-Erik Aversjö som är evenemangsansvarig för motionsloppet Hjälmaren runt där en kvinna på lördagen fick allvarliga skador efter en kollision med flera cyklister inblandade. Tre andra cyklister fick föras till sjukhus med lindriga skador.

Olyckan är förmodligen den allvarligaste som inträffat under de dryga 40 år som tävlingen arrangerats. Den inträffade strax utanför Örebro, bara några kilometer från målgången.

Kvinnan fördes under lördagskvällen till Akademiska sjukhuset i Uppsala med skallskador. Cyklisten som är i 60-årsåldern kommer från Karlstad.

Över 400 personer deltog under lördagen i det 15 mil långa cykelloppet.