Tjällossning begränsar vägnätet

På en dryg tiondel av Örebro läns vägar är nu den högsta tillåtna fordonsvikten begränsad på grund av tjällossningen. På de allra flesta av de vägsträckorna är högsta tillåtna bruttovikten nersatt till 12 ton, men på sex sträckor får fordonen bara väga maximalt fyra ton.
För två år sedan hade nästan en tredjedel av länets vägar begränsningar i framkomligheten för tunga fordon. Om tjällossningen i år blir lika kraftig är för tidigt att säga, men än så länge verkar läget stabilt enligt Vägverket.