Mag- och tarmläkare möts i Örebro

På ondagen firar den svenska föreningen för svenska mag- och tarmläkare sitt 50 årsjubileum med att inleda en stort vetenskapligt möte i Örebro.
Under tre dagar kommer sammanlagt cirka 400 deltagare att lyssna på föreläsningar av forskare och delta i symposier. Onsdagen ägnar sig läkarna åt leversjukdomar och tarmvred och senare under mötet kommer bland annat tarmcancer och kärlsjukdomar som påverkar mag- och tarmkanalen att belysas.