länet

Skattkarta ska visa historiska platser


Lagom till sommaren har nu länsstyrelsen i Örebro sammanställt en skattkarta över sevärda platser som berättar om fornhistoria och historia i länet.
Syftet med kartan är att det ska bli lättare att hitta de historiska platserna och fornlämningarna i länet. Kartan beskriver ett 40-tal sevärda platser i Örebro län och kommer att finnas på länets turistbyråer.