LRF uppvaktade landshövdingen om provborrning

En delegation från LRF uppvaktade landshövding Sören Gunnarsson på måndagen. Anledningen var att markägare är oroliga för Svenska skifferoljebolagets planer på att undersöka mineraler på Närkeslätten.

Skifferoljebolaget har av myndigheten Bergstaten fått undersökningstillstånd för fem områden i Närke: Asker, Latorp, Bresätter mellan Kumla och Hallsberg och två områden i Kvarntorp.

Innan bolaget kan söka tillstånd att bryta mineraler krävs provtagningar. Och för att få göra provborrningar ska Länsstyrelsen pröva om miljölagarna kan tillåta intrånget.

Det LRF främst är oroad över är risken för intrång på medlemmarnas marker men också en rädsla för att Skifferoljebolagets intresse för Närkeslätten handlar om uranbrytning.