Fler varsel men fortsatt låg arbetslöshet

I slutet av april månad var 5 300 invånare i Örebro län arbetslösa. Det är 3,1 procent av länets befolkning mellan 16 och 64 år. Inte sedan år 2002 har antalet arbetslösa varit så lågt i länet. Det skriver Arbetsförmedlingen i ett pressmeddelande.

Antalet lediga platser är något färre än förra året och dubbelt så många varslades om uppsägning i april jämfört med året innan.

Arbetsförmedlingens chef i Örebro, Annika Lyttbacka, säger att bilden kan tyckas splittrad och lite motsägelsefull just nu, men det är viktigt att komma ihåg att 2007 var ett exceptionellt bra år.
- Länet har ett fortsatt gott arbetsmarknadsläge även nu, men utvecklingen går inte i lika snabb takt som förra året, säger Annika Lyttbacka.