Odensbacken

Grannar vill ha som mest två vindkraftverk


Det blir högst två nya vindkraftverk i Odensbacken och inte tre. Det blev klart vid ett möte med boende i området. Det företag som ville sätta upp vindkraftverken får därmed ändra på sina planer.

Det var tänkt att tre vindkraftverk skulle sättas upp utanför företaget JBA Vind, som tillverkar vindkraftverk. Men de boende ansåg vid mötet på måndagskvällen att ett av vindkraftverken skulle bli störande, och nu backar företaget.

Frågan är inte färdigdiskuterad ännu, nu ska grannarna tillfrågas igen, om vad de tycker om att de två återstående vindkraftverken sätts upp i området.