Vill flytta skolan från Dalkarlsberg

Skolverksamheten för barn från förskolan till 6:e klass i Dalkarlsberg, mellan Nora och Karlskoga försvinner. Det förslaget lägger ordföranden i Barn- och utbildningsnämnden i Nora kommun Svenerik Nykvist. Enligt honom är det inte en bra verksamhet på Dalkarlsbergs skola, och därför ska den bort.

-Vi kommer att föreslå att vi flyttar eleverna från hösten. Det är 26 elever det handlar om, säger Svenerik Nykvist.

Svenerik Nykvist grundar sitt beslut på en utredning som förvaltningen gjort och som presenterades i september förra året. Där står att en verksamhet som har mindre än 35 grundskoleelever inte är en bra verksamhet ur pedagogiska, sociala och arbetsmiljömässiga skäl. 

- Det som förvaltningen har pekat på är att lärartimmarna räcker inte till, och då har man höjt upp det här till två lärartjänster. Men även de tycker att det är oerhört slitigt. De vill jobba under en annan arbetssituation och den är knappast acceptabel för någon lärare då.