Ost- och vinmässa utan alkoholtillstånd

Arrangören av ost- och vinmässan i Örebro, Barbro Carlsson, vänder sig nu till länsrätten för att försöka upphäva Örebro kommuns beslut att inte ge mässan tillstånd att servera alkohol.
Efter att ha gett dispens för mässan i sju år trots att den inte uppfyllt alkohollagens alla krav kräver nu kommunens tillståndsutskott att Barbro Carlsson gör ett prov för att bevisa att hon har tillräckliga kunskaper i alkohollagsstiftningen. Barbro Carlsson tycker in att hon hinner med det innan mässan ska genomföras och hoppas nu alltså att länsrätten upphäver kommunens beslut.