ÖREBRO

Prostatacancer opereras i onödan

Många som har prostatacancer opereras i onödan. Det säger Ove Andrén, överläkare på Urologiska kliniken på Universitetssjukhuset i Örebro. Man kan till och med få försämrad livskvalitet om man behandlas för lokalt begränsad prostatacancer, i stället för att avstå från behandling, enligt Ove Andrén.

Ove Andrén ska snart lägger fram en avhandling i ämnet vid Hälsoakademin på Örebro universitet.

En operation kan leda både till urinläckage och impotens, samtidigt som det inte finns nåt pålitligt sätt att i förväg veta hur en lokalt begränsad cancertumör kommer att utvecklas, menar han.

De som vinner minst på att opereras är dom äldre patienterna över 70 år, eftersom risken är liten att cancern försämras under deras återstående livstid.