LÄNET

Läkare får dubbla löner

Sjukvårdsperonal som är anställd i den nordiska insatsstyrkan Nordic Battlegroup, kan få dubbla månadslöner, en från försvaret och en från landstinget. För en läkare kan det innebära 120 000kronor i månaden.

En av läkarna som står till Nordic Battlegroups förfogande jobbar inom landstinget i Örebro län. Landstingets personalchef Per-Olof Larsson kände inte till att läkaren kvitterade ut dubbla löner, en från landstinget och en från försvaret.

Dubbla månadslöner förekommer i flera fall, bland annat för en läkare verksam i Örebro läns landsting och som också är kontrakterad av försvaret.

Vänsterpartisten Alice Åström i försvarsutskottet anser att det systemet med dubbla ersättningar är slöseri med skattepengar.

Försvaret står inför stora besparingar, men har samtidigt skrivit avtal med sjukvårdspersonal inom Nordic Battlegroup som gör det helt tillåtet att kvittera ut dubbla löner.
En lön från landstginget och en från försvaret, visar en granskning. Helt orimligt menar även försvarsutskottets ordförande, socialdemokraten Anders Karlsson.

Nära 80 personer av de 2 300 anställda i den nordiska insatsstyrkan är medicinsk personal. Det handlar om läkare, veterinärer, tandläkare och sjuksjköterskor från hela landet. Försvaret anställer dem i 17 månader, utbildar dem en kort tid och sedan får de gå och vänta på akuta utlandsuppdrag. De får då tjänstledigt med lön.

En sköterska kan få 30 000 kronor i månaden och en läkare 75 000, trots att de inte har något utlandsuppdrag. Bara lönerna för de 80 anställda kostar försvaret minst 3 miljoner kronor i månaden.

När Sveriges Radio granskat försvar och landsting i åtta län hittas dessutom personal med dubbla löner i Örebro, Småland och på Gotland. Det handlar om tre läkare och en sköterska som får lön både från försvar och landsting.