nora

Föräldrar känner sig lurade

Föräldrar till barn på Dalkarlsbergs skola känner sig lurade eftersom politikerna och tjänstemännen i Nora agerar så snabbt för att flytta skolan från byn. Helena Vilhelmsson har barn på skolan och är aktiv politiker i centepartiet. Hon menar att de styrande i kommunen medvetet ger besked om att skolverksamheten läggs ner med så här kort varsel så att föräldrarna inte ska kunna starta friskola.

Lekebergs kommun har utökat barnverksamheten på biblioteket, och nu ska även dom minsta barnen få bättre tillgång på böcker.

Det är en omprioritering som har gjort det möjligt att anställa ytterligare en barnbibliotekarie på halvtid, berättar bibliotekschef Peter Gerhardsson...

Föräldrarna hade en ansökan om att starta friskola. Men den ansökan drog man tillbaka när kommunen yttrat sig till skolverket och sagt att de hade för avsikt att fortsätta driva skola i Dalkarlsberg. Sedan kom kommunen med ett nytt besked. Skolan i dalkarlsberg har en dålig pedagogisk inlärningsmiljö, något som föräldrarna inte håller med om. Dessutom tycker de styrande inte att det handlar om en nedläggning utan om en flytt. Helena Vilhelmsson tror att kommunen gör så här för att friskoleföreningen inte ska kunna starta till hösten, när verksamheten flyttas från Dalkarsberg.

Läs tidigare artiklar om Dalkarlsbergs skola