Ingen äldreomsorgsman i Örebro

Det kommer inte att inrättas någon äldreombudsman i Örebro kommun. Det har nämnden för social välfärd i Örebro bestämt. Alla borgeliga pertier reserverade sig mot beslutet. En äldreombudsman skulle genom ett aktivt förebyggande arbete kunna förhindra framtida missförhållanden, enligt de borgeliga partierna. Övriga partier i Örebro menar att det räcker med de äldreskyddsombud som Länsstyrelsen nyligen inrättat.