Många stölder begås av f.d sovjetmedborgare

Kriminella personer från det forna Sovjetunionen ställer till med stora problem för polisen i mellansverige just nu. Vid en undersökning i polisens register i Örebro län visar det sig att att ett 60-tal asylsökande återkommer gång efter annan vid framförallt stöld- och snatteribrott. Polisen har ingripit 20-25 gånger mot enstaka personer i gruppen.