ÖREBRO

Integrerad vårdcentral på Ladugårdsängen

Nu är det nästan klart att det blir en ny vårdcentral på Ladugårdsängen i Örebro, kombinerad med ett äldreboende och en familjecentral. Det är Landstinget och Örebro kommun som samarbetar om det här. Från båda håll säger man att det är mycket troligt att satsningen blir av.

Om ett par veckor är det möte igen, då ska ekonomin diskuteras.

- Innan dess är det svårt att ta något närmare beslut om hur verksamheten ska se ut, säger Rasmus Persson, Centerpartist och ordförande för Programnämnd Social Välfärd i Örebro.

Landstinget ska ha hand om vårdcentralen, Örebro kommun om äldreboendet medan familjecentralen blir ett gemensamt ansvar. Tanken är att både patienter och personal ska tjäna på att verksamheterna finns i samma hus.