Fler drabbas av hudcancer

Allt fler får hudcancer i länet. Antalet fall av malignt melanom har ökat i Örebro län med 74 procent mellan år 2000 till 2006.

År 2000 var det 42 personer i länet som fick diagnosen medan det år 2006 var 74 personer som fick den cancerdiagnosen. Det visar siffror från Statens strålskyddsinstitut, SSI.

Men en ljusning finns; en annan undersökning från SSI om svenskars solande visar att andelen personer som bränner sig i solen har minskat med sex procent det senaste året.

Samtidigt är det de unga som bränner sig mest. Av landets ungdomar mellan 18-24 år har drygt 80 procent bränt sig någon gång de senaste tolv månaderna, vilket ökar deras risk för hudcancer senare i livet.