Stora skillnader i lön för feriejobb i länet

Ungdomar i Lindesberg och Degerfors som får en ferieplats genom kommunen tjänar mer än dubbelt så mycket som ungdomarna i Nora och Karlskoga, trots att timlönen ligger ganska lika.
Nu är det hög tid att söka sommarjobb, och för den som är sjutton år är chanserna ganska stora att få en feriepraktikplats genom kommunen. I Lindesberg ställer kommunen och lasarettet upp med sammanlagt 180 feriepraktikplatser, i första hand för ungdomar som gått ut nian eller första året på gymnasiet. Ett hundratal brukar bli utan jobb, och vilka som får platserna avgörs genom lottning. De som får en feriepraktikplats i Lindesberg jobbar sju timmar om dagen i fyra veckor, alltså 140 timmar. De tjänar 40 kronor i timmen och får alltså ut 5 600 kronor i lön. Grannkommunen Nora betalar också 40 kronor i timmen, men där får ungdomarna bara jobba i tre veckor, fyra timmar om dagen, totalt 60 timmar. Det ger 2 400 kronor i lön för feriepraktikperioden. På samma vis är det i Karlskoga och deras grannkommun Degerfors. I Karlskoga kan ungdomarna tjäna 2400 kronor, i Degerfors 5 600, och det trots att båda kommunerna betalar fyrtio kronor i timmen i lön.