Turistbyrån ska sälja idrottsbiljetter

Turistbyrån i Örebro kommer att överta biljettförsäljningen till konserter, idrott, teater och andra arrangemang i Örebro.
Biljettbutiken i Örebro som hittills svarat för en stor del av biljettförsäljningen i Örebro kommer att upphöra och turistbyrån övertar biljettförsäljningen från den första april. I samband med det kommer också turistbyråns öppethållande på slottet att utökas. Bland annat kommer turistbyrån hållas öppen på söndagar.