Landstinget kritiserar försvaret för dubbel läkarlön

Efter Sveriges Radio Örebros avslöjande på onsdagen att en läkare inom Örebro läns landsting får dubbla löner agerar nu landstingets personalenhet. Läkaren är anställd av både Örebro läns landsting och av Försvarsmakten, och jobbar på sitt vanliga jobb medan läkaren ligger i beredskap för att rycka ut på internationella uppdrag i Nordic Battlegroup.

- Jag tycker att det låter märkligt att man uppbär två fulla månadslöner, säger Maria Åkesson, personaldirektör Örebro läns landsting.

- Personligen ställer jag mig mycket frågande till att Försvaret har sådana bestämmelser, fortsätter Maria Åkesson.

Enligt Försvarsmakten ska den vårdanställde som ligger i beredskap för Nordic Battlegroup jobba hos sin ordinarie arbetsgivare för att hålla igång sina kunskaper. Men Försvaret hävdar att det informerats tydligt om att det är den enskilde som ska se till att Landstinget inte betalar ut lön - eftersom läkaren i det här fallet avlönas av Försvaret.

- Jag kan tycka att det är lite märkligt att man lägger ansvaret på den enskilde att komma till oss som arbetsgivare, säger Maria Åkesson och påpekar att hon inte haft kunskap om hur avtalet mellan Försvaret och läkaren ser ut.

- Det hade varit bra att få information från försvaret och att man gör upp det med oss som arbetsgivare, säger Maria Åkesson.

Örebro läns landsting håller nu på att samla in fakta från andra landsting och från försvaret. Innan Maria Åkesson agerar vill hon se hur avtalet mellan Försvaret och läkaren ser ut. I nästa vecka träffar hon de andra landstingens personaldirektörer och kommer att diskutera fram en gemensam hållning i hela landet.

Innan dess vill hon inte säga om det kan bli aktuellt med återbetalning till landstinget för läkaren på de 60 000 kr han får i grundlön varje månad.

Maria Eriksson
maria.eriksson@sr.se

Till våra tidigare nyheter om Nordic Battlegroup: