Bättre gatlysen för miljoner

Regionförbundet Örebro fick på torsdagen över 26 miljoner i bidrag från Naturvårdsverket till lokala klimatinvesteringar.

Pengarna ska nu bland annat satsas på effektivare och miljövänligare gatubelysning i sju kommuner i länet.

Dessutom tilldelas Karlskoga kommun drygt 2 miljoner för att bygga ut järnvägen till den biobränslefabrik som ska byggas i Karlskoga. Det för att transporterna ska kunna ske med tåg i stället för lastbil.