ÖREBRO

Bank och saluhall i Nöjeskrogens lokaler

Det blir Nordea som tar över Nöjeskrogens lokaler på Järntorget i Örebro för att öppna ett nytt bankkontor. En saluhall kan också bli aktuell framöver.

Det har länge förts en diskussion om att öppna en saluhall i lokalen, och det nya bankkontoret utesluter inte det, menar fastighetsägaren Per Johan Behrn som har fört diskussioner med en intressent som vill driva en mindre saluhall i lokalen. Ett besked om den eventuella saluhallen kommer att komma i början av juni.