Kommunernas krogkontroller kritiseras

Branschorganisationen Sveriges hotell- och restaurangföretag är kritisk till hur kommunerna jobbar med sin krogkontroll. De brister som miljöinspektörerna pekar ut har inte alltid stöd i lagen, säger Sara Sundquist, handläggare på SHR.

I Örebro kommuns granskning i början av året underkändes nio av tio granskade restauranger. Ofta beror nedslagen på att man inte utfört sin egenkontroll som man ska eller att lokalen är sliten. Men det kan också handla om att kommunen kräver separat diskutrymme eller bättre rengöring.

Petra Lindström, inspektör på miljökontoret i Örebro, tycker inte att man blivit hårdare från myndighetshåll mot krögarna. Men SHR:s handläggare Sara Sundquist menar att hon gärna skulle vilja driva ett fall med överklagande till domstol, men att restaurangägarna är rädda för att ställa upp.