Kvinnor bör lära sig förhandlingsteknik

Kvinnor måste lära sig tekniken att förhandla för att få upp sina löner. Det handlar om att lära sig för att ta för sig för egen del. Det säger författarinnan Ann Falkinger som besökte Örebro universitet på torsdagen.
Ann Falkinger var inbjuden av projektet "könsbalans inom teknikområdet" som jobbar för att få in fler kvinnor i tekniska utbildningar och yrken. Lucia Lokmik och Karin Nilsson som läser till ingenjörer på universitetet var deltagare på seminariet. De vill vara rustade när de kommer ut till ett traditionellt mansdominerat yrke. Enligt Ann Falkinger är det jätteviktigt att kunna argumentera för sin sak och att bli tagen på allvar när man ska få upp sin lön. Men löneskillnader mellan män och kvinnor beror inte bara på förmågan att förhandla. Även andra aktörer är viktiga. - Glappet mellan kvinnors ingångs- och avslutslön är väldigt liten. Dessutom är det mycket få kvinnor på höga poster, säger Ann Falkinger.