Sommarforskarskola på USÖ

Universitetssjukhuset i Örebro har två sommarforskarskolor i år. En för gymnasieelever som går naturvetenskaplig utbildning på Karolinska skolan.Den andra forskarskolan riktar in sig på läkarstudenter som är i början av sin utbildning.
Båda grupperna kommer att få jobba med egna forskningsprojekt på universitetssjukhusets kliniska forskningscenter. Tanken är att ungdomarna ska lära sig mer om hur forskningsjobbet i laboratoriemiljö går till, och för att på sikt locka ungdomar att välja forskningsyrket. Gymnasieeleverna kommer få 4000 kronor för 4 veckors arbete, och läkarstudenterna får 10 000 kronor för 5 veckor. Senast den 15 april ska forskaraspiranterna söka, och svar kommer dom få inom bara några dagar enligt Jens Schollin, Forsknings och utvecklingschef på USÖ:s forskningsenhet.