dalkarlsberg

Föräldrarmöte om skolans framtid

Föräldrar i Dalkarlsberg kommer att träffas på måndagskvällen för att prata ihop sig om framtiden efter förra veckans dråpslag att skolan läggs ned och barnen får åka till skolan i Gyttorp.

Föräldrarna till de 33 barnen är besvikna eftersom de efter ett lugnande besked från Nora kommun dragit tillbaka sin friskoleansökan. 

När sedan kommunen ändrar sig och säger att skolan ska flyttas av pedagogiska skäl är det för sent att återuppliva den indragna friskoleansökan för skolstart i höst.

Dessutom vill föräldrarna att det utreds om en skola får läggas ned utan att kommunfullmäktige tagit beslut.